klassa_en Klassa.bg
28-05-2018

Вход|Регистрация|

Митът за изолацията на Русия е развенчан

image
 • Автор: klassa.bg
 • Дата: 16.5.2018
 • Видяна: 3875 пъти

 

Много регионални проблеми не могат да бъдат разрешени без участието на Русия. Тя се е превърнала в незаменима сила, която е прекалено могъща, за да бъде изолирана заради нечии прищевки

 

 

Рус­кият президент Владимир Путин, който спечели изборите с почти 77% одоб­рение, сложи началото на чет­вър­тия си ман­дат като президент на Русия на 7 май. Запад­ните недоб­рожелатели на Мос­ква, продъл­жават да пов­тарят ман­т­рата за необ­ходимостта от изолация на страната и на ней­ния лидер от меж­дународ­ната сцена. Отсъс­т­вието на рус­кия президент на срещата на върха на Г-7, изфаб­рикуваните истории за вмешател­с­т­вото в изборите в САЩ, случаят с отравянето на Скрипал, с което Мос­ква няма нищо общо – всичко това се изпол­зва, за да бъде под­п­латена измис­лицата за „изолация”. Твърди се, че вън­ш­ната политика на Русия я е оставила без почти никакви приятели в меж­дународен план. Чуваме старата песен за дъл­гия списък от оплак­вания срещу Рус­ката федерация. Недоб­рожелателите на Русия просто нямат тър­пение да видят страната тотално откъс­ната и изолирана от глобал­ната политика. 

Работеща ли е обаче тази политика? С приказ­ките, че Мос­ква вече не е пъл­ноп­равен член на меж­дународ­ната общ­ност, самите западни лидери обричат този под­ход на провал. В деня на инаугурацията на президента Путин бе съоб­щено, че на 18 май гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел ще се срещне с Владимир Путин в Сочи – прочутият руски курорт на брега на Черно море. Тази среща на високо рав­нище ще се проведе след срещата на върха на Евразийс­кия икономически съюз, която ще се със­тои на 14 май на същото място.

Сред лидерите, които ще посетят Меж­дународ­ния икономически форум в Санкт Петер­бург между 24 май и 26 май, ще бъдат френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон и япон­с­кият министър-председател Шин­дзо Абе. Двамата ще проведат отделни раз­говори с рус­кия лидер. Владимир Путин ще посети Авс­т­рия на 5 юни. Вед­нага след това ще се отп­рави към срещата на върха на

Шан­хайска организация за сът­руд­ничес­тво

(ШОС), която вероятно ще се със­тои на 811 юни в Цин­дао, Китай. Там той ще проведе срещи с лидерите на Китай, Индия, Пакис­тан, Казах­с­тан, Кир­гиз­с­тан, Таджикис­тан и Узбекис­тан. Президен­тът на Русия има доста натоварен график. Човек трябва да бъде в пер­фек­тна физическа форма, за да учас­тва в тол­кова много важни събития, кон­цен­т­рирани в тол­кова кратък период от време. 

На 5 май, пред Le Journal du Dimanche френ­с­кият президент заяви: „Искам да проведа исторически и стратегически диалог с Владимир Путин”. Той се обяви против изолацията на Русия. Френ­с­кият лидер иска да бъде брън­ката, която може да свърже Русия и Европа.

Вероятно ще се проведе и среща на върха между Путин и Тръмп. Не става въп­рос за среща в кулоарите на някой меж­дународен форум, а по-скоро за истин­ска среща на високо рав­нище. Идеята дойде от админис­т­рацията на САЩ. От Белия дом споменават Вашин­г­тон като едно от въз­мож­ните места, където това да се случи.

Владимир Путин е готов да приеме поканата на Доналд Тръмп.

Такава среща е част от днев­ния ред, който двамата президенти обсъж­диха по време на телефонен раз­говор. Освен това лидерите ще се срещ­нат и на Срещата на върха на Г-20 в Аржен­тина между 30 ноем­ври и 1 декем­ври.

САЩ дори имат по-голям интерес от Мос­ква от провеж­дането на такива раз­говори. Миналата година САЩ, а не Русия, бяха в изолация по време на срещата на високо рав­нище на Г-20. Политиката „Америка на първо място” изолира САЩ от глобал­ните лидери, докато влиянието на Русия в меж­дународен план расте главоломно, особено в Близ­кия изток – район, в който традиционно се смята, че влияние имат САЩ. Извес­тни пуб­лични лич­ности в САЩ дори пос­тавят под въп­рос глобал­ното лидер­с­тво на САЩ.

Вярно е, че Русия вече не е член на Г-7, но Г-20 включва бързо раз­виващи се страни с нарас­т­ващо глобално влияние. 

Г-20 е умалена вер­сия на ООН, където водещите дър­жави се опит­ват да пос­тиг­нат кон­сен­сус

по въп­роси, които не тър­пят отлагане. Така Г-20 се прев­ръща в по-важният от Г-7 фор­мат. Не е голяма загуба, че Русия не е член на групата от седем страни (преди бяха осем), които прев­ръщат срещите си в говорилня, а не вземат решения. Страната се превърна самос­тоятелен цен­тър на власт. Русия не може да бъде пренеб­рег­вана от когото и да било – нито от Г-7, нито от която и да било друга група.

Русия е най-голямата по площ дър­жава в света и има шес­тото по големина население. Рус­кият език е един от десетте най-широко раз­п­рос­т­ранени езици в глобален мащаб, изпол­з­ван от около 300 милиона души. Рус­ката федерация е пос­тоянен член на Съвета за сигур­ност на ООН с право на вето. Тя има огромно влияние върху страните от бив­шия Съвет­ски съюз. Русия въз­с­танови воен­ната си мощ. Ней­ният ядрен арсенал е ненад­минат. Тя има значително повече тан­кове и бронирани машини, откол­кото САЩ.

Тол­кова много регионални проб­леми не могат да бъдат раз­решени без учас­тието на Русия. Тя се е превър­нала в незаменима сила, която е прекалено могъща, за да бъде изолирана заради нечии прищевки. Както се вижда, меж­дународ­ната изолация на Русия не е нищо повече от мит. Въп­реки това много западни медии и лидери продъл­жават да раз­п­рос­т­раняват това внушение, игнорирайки истината.  

Аркадий Савицки

От Strategic Culture

Превод: Десис­лава Пътева, a-specto

Към статията няма коментари. Напишете първия.

Добави коментар

Всички полета отбелязани с * са задължителни


 • Моля въведете буквите от картинката.

Народно събрание

prev
next

Времето

София
 • София
 • Пловдив
 • Варна
 • Бургас
 • Русе
 • Стара Загора
 • Плевен
 • Пазарджик
 • Добрич
 • Враца
 • Разград
 • Благоевград
 • Перник
 • Ловеч
 • Видин
 • Кърджали
 • Сливен
 • Велико Търново
В момента15
 • Днес28.5.2018

  15

 • вторник29.5.2018

  14|26

 • сряда30.5.2018

  13|27

В мрежата днес

prev
next