klassa_en Klassa.bg
24-03-2018

Вход|Регистрация|

1 млрд. евро за увеличаване на ефективността на частните инвестиции в европейската транспортна инфраструктура

image
 • Автор: klassa.bg
 • Дата: 9.2.2017
 • Видяна: 13702 пъти

 Брюксел, 8 февруари 2017 r.

Европейска комисия - Съобщение за медиите Нова покана за представяне на предложения ще съчетае Механизма за свързване на Европа (МСЕ) с други източници на финансиране, включително Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Европейската комисия въвежда нов начин за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура в Европа. В рамките на поканата за представяне на предложения безвъзмездни средства в размер на 1 млрд. евро от Механизма за свързване на Европа — транспорт ще бъдат съчетани с финансиране от публични финансови институции, частния сектор или, за първи път, от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е в основата на Плана за инвестиции за Европа — основен приоритет на Комисията „ Юнкер“. Това първо по рода си съчетаване на средства ще спомогне за постигане на двойната цел за стимулиране на инвестициите в новаторски, устойчив транспорт с модерна инфраструктура и подкрепа за работните места, необходими за изграждане на тази инфраструктура. Поканата допринася за изпълнението на стратегията на Комисията за мобилност с ниски емисии в рамките на енергийния съюз и също така подкрепя инвестициите в „устойчив транспорт“ с оглед на предстоящите инициативи за автомобилна мобилност, които ще стартират по-късно през годината. Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович заяви: Мобилността в бъдеще трябва да е екологосъобразна, свързана и конкурентна, което изисква нови начини на финансиране. Днешната покана за предложения е важна първа стъпка в тази насока. Тази година ще базираме нашата работа върху нея, за да изпълним стратегията за мобилност с ниски емисии за Европа. Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Европейският фонд за стратегически инвестиции бе създаден като гъвкав инструмент, който да се използва в съчетание с други източници на финансиране от ЕС, за да се повиши максимално тяхното въздействие и да се допринесе за постигането на по-широките цели на европейската политика. Радвам се, че благодарение на днешната инициатива средствата по ЕФСИ ще допълнят финансирането в рамките на Механизма за свързване на Европа, за да се подкрепят инвестициите и работните места, необходими за изграждането на интелигентни, устойчиви транспортни мрежи. Комисарят по въпросите на транспорта Виолета Булц добави: Практическото реализиране на нашата визия за безпрепятствена, интелигентна и устойчива мобилност в Европа изисква инвестиции, които не могат да бъдат подсигурени единствено с публични средства. Ето защо предлагаме новаторско решение, чрез което средствата да се използват възможно най-добре и да се отключи неоползотвореният потенциал на частните инвестиции, като особен акцент се поставя върху държавите, обхванати от политиката на сближаване. Днешната инициатива е израз на солидарността в действие. За пръв път в рамките на тази покана за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа ще бъдат съчетани безвъзмездни средства с финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейската инвестиционна банка, националните насърчителни банки или частни инвеститори. За да получат средства по Механизма за свързване на Европа, кандидатите ще трябва да представят доказателство за възможността на проектите да получат допълнителна подкрепа от публични или частни финансови институции. Подбраните проекти трябва да допринасят за устойчив, новаторски и безпрепятствен превоз по протежение на Трансевропейската транспортна мрежа. Особен акцент ще бъде поставен върху проекти за премахване на проблемните участъци, подкрепа на трансграничните връзки и ускоряване на процеса на цифровизация на транспорта, особено в районите с висок потенциал и пазарни пропуски, като например в държавите, обхванати от политиката на сближаване, както и за устойчиви и ефикасни транспортни системи и за повишаване на интермодалността и оперативната съвместимост на транспортната мрежа. Това включва нови технологии и системи за IP/17/217 управление на движението като Европейската система за управление на железопътния трафик, интелигентните транспортни системи за движението по пътищата или програмата за изследване на управлението на въздушния трафик „Единно европейско небе“. Подкрепата ще бъде предоставяна на конкурентен принцип след задълбочена оценка и подбор. Поканата ще има два крайни срока за представяне на предложения — 14 юли 2017 г. и 30 ноември 2017 г. Контекст В рамките на Механизма за свързване на Европа от бюджета на ЕС за периода 2014 — 2020 г. ще бъдат предоставени на разположение 24,05 млрд. евро за съфинансиране на проекти от общ интерес за обекти от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в страните от ЕС. От тях за 19,3 млрд. евро вече е поето правно задължение. Информация за проектите, които вече са получили подкрепата на ЕС, е налична посредством инструмента за резултатите от проекти на ЕС. Планът за инвестиции е насочен към укрепването на европейските инвестиции с цел създаване на работни места и растеж. Това става чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти. Планът за инвестиции вече дава резултати. Очаква се проектите и споразуменията, одобрени за финансиране по ЕФСИ досега, да мобилизират инвестиции с общ размер от над 168 милиарда евро в 28-те държави членки и да подпомогнат повече от 387 000 МСП. На 14 септември 2016 г. Европейската комисия предложи разширяване на обхвата на ЕФСИ чрез увеличаване на неговия капацитет и удължаване на срока му на действие, както и чрез укрепване на неговите силни страни. Вижте най-новите данни за ЕФСИ по сектори и по държави. За повече информация вижте често задаваните въпроси. Намирането на начини за допълване на средствата по ЕФСИ и за полезни взаимодействия с други фондове на ЕС е важна част от този процес. Подобни комбинации могат да помогнат за мобилизиране на допълнителни инвестиционни проекти в ЕС, особено в страните, които досега са се възползвали в по-малка степен от ЕФСИ, отколкото някои от останалите страни. 


Към статията няма коментари. Напишете първия.

Добави коментар

Всички полета отбелязани с * са задължителни


 • Моля въведете буквите от картинката.

Народно събрание

prev
next

Времето

София
 • София
 • Пловдив
 • Варна
 • Бургас
 • Русе
 • Стара Загора
 • Плевен
 • Пазарджик
 • Добрич
 • Враца
 • Разград
 • Благоевград
 • Перник
 • Ловеч
 • Видин
 • Кърджали
 • Сливен
 • Велико Търново
В момента15
 • Днес24.3.2018

  15

 • неделя25.3.2018

  14|26

 • понеделник26.3.2018

  13|27

В мрежата днес

prev
next