klassa_en Klassa.bg
26-04-2018

Вход|Регистрация|

С 15 МЛН. ЕВРО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 ФИНАНСИРА 16 МНОГОФОНДОВИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

image
 • Автор: klassa.bg
 • Дата: 4.12.2016
 • Видяна: 17189 пъти

 На 30 ноември 2016 г., на официална церемония в Гранитна зала на Министерския съвет бяха връчени споразумения за изпълнение на многофондови стратегии за местно развитие. Споразуменията бяха връчени от министър-председателя в оставка Бойко Борисов, в присъствието на министрите в оставка на икономиката Божидар Лукарски, на земеделието и храните Десислава Танева и на труда и социалната политика Зорница Русинова, както и на представители на управляващите органи на програмите, които участват с финансиране в стратегиите.

С финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ са одобрени 16 многофондови стратегии за местно развитие с общ бюджет в размер на 15 226 234 евро. Отпуснатите средства са за изпълнение на  проекти на териториите на Местните инициативни групи чрез одобрените стратегии за местно развитие по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" с одобрен бюджет от 2 095 808 евро и/или по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ с одобрен бюджет от 13 130 425 евро.

По отношение на избора на мерки/операции в 8 от одобрените стратегии за местно развитие са включени за изпълнение дейности и по двете приоритетни оси и в 8 от одобрените стратегии за местно развитие са включени за изпълнение дейности само по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Целта на подкрепата е повишаване на иновационната дейност на предприятията в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация чрез разработване и/или внедряване на иновации от и на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации и повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности. Целта е подобряване нивото на оцеляване на предприятията, включително чрез насърчаване на предприемачеството с цел създаване на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му както и повишаване на производителността и експортния потенциал на предприятията на тези територии. Цели се подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията на тези територии.

Основните предизвикателства, свързани с прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие през програмен период 2014-2020, засягат необходимостта от създаване на заетост (вкл. алтернативна) и използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване на качеството на живот и доходите на местното население.  Предприятията на тези територии са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи, източник са на предприемачески умения и иновации. В този аспект усилията за създаване на конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на предприятията на тези територии за преодоляване на идентифицираните от местните групи за действие изразени негативни процеси по отношение на възможностите за развитие.

Към статията няма коментари. Напишете първия.

Добави коментар

Всички полета отбелязани с * са задължителни


 • Моля въведете буквите от картинката.

Народно събрание

prev
next

Времето

София
 • София
 • Пловдив
 • Варна
 • Бургас
 • Русе
 • Стара Загора
 • Плевен
 • Пазарджик
 • Добрич
 • Враца
 • Разград
 • Благоевград
 • Перник
 • Ловеч
 • Видин
 • Кърджали
 • Сливен
 • Велико Търново
В момента15
 • Днес26.4.2018

  15

 • петък27.4.2018

  14|26

 • събота28.4.2018

  13|27

В мрежата днес

prev
next