klassa_en Klassa.bg
27-04-2018

Вход|Регистрация|

Проект на изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

image
 • Автор: klassa.bg
 • Дата: 29.2.2016
 • Видяна: 13880 пъти

 Предложените промени в текста на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР) не са свързани с промяна в стратегията, обхвата й, заложените инвестиционни приоритети, съответстващите им специфични цели, както и няма отношение към финансовия ресурс. Предлаганите промени по програмата нямат отражение и към стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020.

            Моделът на прилагане на финансовите инструменти в България за период 2014 – 2020 г. бе изработен през 2015 г., т.е. след одобрението на ОП РЧР на 27 ноември 2014 г. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е държавно дружество, учредено с цел да изпълнява роля на фонд на фондовете при прилагането на финансови инструменти по всички оперативни програми в страната. Посочването му поименно в списъка на допустими бенефициенти в ос 1 на ОПРЧР ще даде възможност на Управляващия орган да го посочи като бенефициент при програмиране на операцията, с която ще бъдат предоставени за управление средствата за финансови инструменти по ОП РЧР.

           Друга промяна в ОП РЧР е свързана с подобряване на достъпа до финансов ресурс за младежи, които имат желание за стартиране на собствен бизнес чрез прилагането на финансов инструмент, подкрепен по линия на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Промяната е свързана с идентифицирана необходимост и засиления интерес от страна на целевата група, попадаща под обхвата на мерки по ИМЗ. В ръководството на Европейската комисия (ЕК) за изпълнение на Инициативата за младежка заетост сред допустимите дейности е предложено част от средствата да бъдат определени за подкрепа на предприемачеството. Развитието на предприемачеството е сред основните приоритети на Европейската комисия. Насърчаването на самостоятелната стопанска дейност е идентифицирано като ключова предпоставка за развитие на иновациите и създаване на повече добавена стойност в икономиката. Измененията в ОП РЧР са в съответствие и с Плана за действие „Предприемачество 2020“ на ЕК. Прилагането на финансов инструмент в дългосрочен план се очаква да доведе до значим положителен ефект, изразяващ се, както във възможността за създаване на нови работни места в новорегистрираните предприятия, така и от гледна точка на ангажиране на допълнителен частен финансов ресурс по линия на ливъридж ефекта от дейността на финансовите инструменти.

Ще бъдат направена и промяна в т. 4.1. „Ръководено от общностите местно развитие (чл. 96 (3) (а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013“ от програмата. След одобрението на ОП РЧР от Европейската комисия, все още се обсъждат и определят механизмите за реализация на мерки за транснационално сътрудничество на ниво държави-членки. Предвижда се през програмния период 2014-2020 г. да се прилага нов механизъм за реализиране на мерките в сферата на транснационалното сътрудничество за Европейския социален фонд (ЕСФ), а именно стартирането на координирани покани за подаване на проектни предложения между всички страни, избрали да следват този подход в рамката на т.нар. „обща рамка“.

Регламентът за ЕСФ предоставя две различни опции за избор на теми за транснационално сътрудничество. Държавите-членки могат или (1) изберат тема от списъка с общи теми, предложени от Комисията и одобрена от Комитета за ЕСФ, или (2) да изберат други теми, които съответстват на специфичните им нужди. Държавите-членки могат да изберат всяка от тези опции. Във връзка с изпълнението на този подход, УО на ОПРЧР ще запази централизираното управление на приоритетна ос 4 и ще ограничи изпълнението чрез ВОМР на инициативи за транснационално сътрудничество.

Предлага се и  включването на Националния осигурителен институт (НОИ) като допустим бенефициент в рамките на приоритетна ос 3 във връзка с приноса на института към изпълнението на политиките в сферата на социалното включване и здравеопазването. Включването на НОИ, като бенефициент по ОП РЧР е обосновано с предстоящата реформа за усъвършенстване на експертизата за работоспособността на хората с увреждания в работоспособна възраст.

Коментари (3)

Jannika каза: 2016-05-08 22:20:07

man...that flier looks familiar. think that was on the wall in the Weiss brse9troh; room back then...I think Erik did that flier. Could be wrong...I walked by Carl's house everyday in grammar school. Those dude were legends.... http://jmpoxqate.com [url=http://ghkdym.com]ghkdym[/url] [link=http://pljpznco.com]pljpznco[/link]

Tailynn каза: 2016-05-08 16:55:02

Crdtchfeilu.comGet a new one with a USB jack on it for around a hundred bucks. They give you an adapter for it so its pretty much plug and play. You'll thank yourself later.

King каза: 2016-05-07 20:58:17

So excited I found this article as it made things much qurecki!

Добави коментар

Всички полета отбелязани с * са задължителни


 • Моля въведете буквите от картинката.

Народно събрание

prev
next

Времето

София
 • София
 • Пловдив
 • Варна
 • Бургас
 • Русе
 • Стара Загора
 • Плевен
 • Пазарджик
 • Добрич
 • Враца
 • Разград
 • Благоевград
 • Перник
 • Ловеч
 • Видин
 • Кърджали
 • Сливен
 • Велико Търново
В момента15
 • Днес27.4.2018

  15

 • събота28.4.2018

  14|26

 • неделя29.4.2018

  13|27

В мрежата днес

prev
next